Las marques ja no són el que elles diuen ser,
sinó el que els seus clients n'opinen.

Carlos Magro

Empresa

Som comunicació audiovisual

El punt de maduresa tecnològica actual les organitzacions s’ adonen que no només han de processar la informació rebuda per les TIC sinó que també han de crear-la.

Produir informació és una eina utilitzada com a factor competitiu . Les empreses veuen la necessitat de tenir presència en els nous mercats que els ofereix Internet, però no una presència tradicional sinó amb aplicacions web 2.0, social-media o amb un canal corporatiu amb la finalitat d’ aconseguir millors relacions amb els seus clients.

Fer arribar a qualsevol usuari la informació de forma precisa i oportuna, és la base dels streaming , un contingut compactat en màxim 5 minuts i amb un àmbit de segment ( narrowcast) i en el moment que l’audiència el reclami. Cada cop més les televisions corporatives o de marca tindran un rol més proper a la televisió convencional. És per això que tenir una factoria potent  de continguts des del disseny a la producció és un tret distintiu de l’èxit d’un projecte Web TV.