Las marques ja no són el que elles diuen ser,
sinó el que els seus clients n'opinen.

Carlos Magro

Empresa

Som innovació

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) són el conjunt de serveis, xarxes, programari i dispositius que tenen com a fi la millora de la qualitat de vida de les persones dintre d’un entorn digital, i es troben integrades en un sistema d’informació interconnectat. El vídeo per Internet es consolida com el gran protagonista d’aquestes TIC.

Innovar en comunicació al voltant del vídeo per Internet és la principal activitat d’ INNODEC Audiovisual. La revolució de la televisió IP ha portat a les empreses  unes necessitats tecnològiques que han de gestionar per equips experts del sector de l’audiovisual. El nostre propòsit és la recerca de productes, nous serveis i aportar eines útils per a la comunicació corporativa dels nostres clients.