Joan Naveros

Hem passat de l' era de vendre,
que és comunicar, a la de compartir
que és dialogar

Jean Marc Colanesi

Parlem de televisió?

Què és la TV?

Fins ara ha estat un mitjà de comunicació de masses que ofereix informació i entreteniment. La podíem rebre a casa nostra a través d’un electrodomèstic. A partir d’ara i amb la revolució d’Internet,  podem rebre televisió amb qualitat amb la tecnologia en temps real (streaming) i IPTV.

La nova televisió no està limitada als aparells de televisió tradicionals, sinó que és un senyal que podem rebre de forma múltiple en diferents dispositius, ordinadors, centres multimèdia, tablets i mòbils

Aquesta evolució de la difusió televisiva cap a webs TV i vídeo streaming marcarà nous models de negoci, està revolucionant el màrqueting , el concepte del Narrowcast i  la producció de continguts comercials.