Hem passat de l'era de vendre,
que és comunicar, a la de compartir
que és dialogar

Jean Marc Colanesi

Els Brand’s TV també han arribat per quedar-se

Aquesta famosa frase que defineix el futurs de las xarxes socials  és extensible a les televisions corporatives, ja que la televisió IP  obre noves possibilitats de negoci i el desenvolupament d’estratègies de màrqueting per enfortir una marca o la seva identitat corporativa. Aquest nou horitzó de la comunicació està a l’abast de tot tipus d’empreses, corporacions o entitats, que, amb una mínima inversió en aquest servei, trobaran beneficis il·limitats, com  fidelitzar i captar clients, posicionar -se millor en el mercat, llançar nous productes o fer publicitat de serveis locals, reforçar la marca en els punts de venda o botiga en línia, innovar amb estratègies publicitàries amb un control directe del impacte que generen.

Un canal corporatiu té més avantatges a banda dels comercials, ja que cohesiona la comunicació global de l’empresa o és una excel·lent eina de formació per als departaments de recursos humans.